Secured Second rank in RashtraBhasha Hindi Exam,2022

Revathi M S Nair of 8C secured Second Rank in RashtraBhasha Hindi Exam, February 2022 conducted by KERALA HINDI PRACHAR SABHA